Pomoc Samorządów

Podczas ostatniej zimy wskaźniki zanieczyszczenia powietrza były przekroczone ponad trzykrotnie. Mapa, która wskazywała stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu oraz jakość powietrza jakim oddychamy, przekraczała poziom alarmowy. Aby takie sytuacje się nie powtórzyły gminy z Zagłębia oraz Ślaska przewidziały w swoich budżetach dofinansowanie na wymianę pieca lub nawet koszt przystosowania całej instalacji do ekologicznych źródeł ciepła. Oto kilka gmin, które przewidziały w budżecie pomoc finansową.
Dąbrowa Górnicza
100%
Wartość dofinansowania: do 100%
Kwota dofinansowania: do 8 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego, niezbędnego wyposażenia oraz montażu
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Dąbrowa Górnicza
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Dąbrowa Górnicza
Sosnowiec
80%
Wartość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania: do 8 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego, koszt przyłączenia
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Sosnowiec
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Sosnowiec
Będzin
70%
Wartość dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 3 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Będzin
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Będzin
gmina Łazy
50%
Wartość dofinansowania: do 50%
Kwota dofinansowania: do 1 tysiąca złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: w opracowaniu
Formularze: w opracowaniu
Czeladź
70%
Wartość dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 1,5 tysiąca złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Czeladź
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wymianę pieca Czeladź
Katowice
80%
Wartość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania: do 10 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Katowice
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Katowice
Mysłowice
50%
Wartość dofinansowania: do 50%
Kwota dofinansowania: do 4 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego i montaż
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Mysłowice
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Mysłowice
gmina Psary
85%
Wartość dofinansowania: do 85%
Kwota dofinansowania: do 12,75 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca gmina Psary
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca gmina Psary
Nabór wniosków do 28 kwietnia 2017 roku.
Jaworzno
23%
Wartość dofinansowania: do 23%
Kwota dofinansowania: do 3 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego oraz montaż
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Jaworzno
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Jaworzno
Sławków
15%
Wartość dofinansowania: do 15% ( 15% dofinansowania od Gminy plus pożyczka od WFOŚiGW do 60%)
Kwota dofinansowania: wraz z pożyczką do 7 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego oraz montaż
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Sławków
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Sławków

Jesteś zainteresowany wymianą pieca?