Pomoc Samorządów

Podczas ostatniej zimy wskaźniki zanieczyszczenia powietrza były przekroczone ponad trzykrotnie. Mapa, która wskazywała stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu oraz jakość powietrza jakim oddychamy, przekraczała poziom alarmowy. Aby takie sytuacje się nie powtórzyły gminy z Zagłębia oraz Ślaska przewidziały w swoich budżetach dofinansowanie na wymianę pieca lub nawet koszt przystosowania całej instalacji do ekologicznych źródeł ciepła. Oto kilka gmin, które przewidziały w budżecie pomoc finansową.
Dąbrowa Górnicza
60%
Wartość dofinansowania: do 60%
Kwota dofinansowania: do 8 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego, niezbędnego wyposażenia oraz montażu
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Dąbrowa Górnicza
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Dąbrowa Górnicza
Sosnowiec
80%
Wartość dofinansowania: do 80%
Kwota dofinansowania: do 4 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego, koszt przyłączenia
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Sosnowiec
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Sosnowiec
Będzin
70%
Wartość dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 3 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Będzin
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Będzin
gmina Łazy
70%
Wartość dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 5 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca gmina Łazy
Informacja Informacja- dofinansowanie na wymianę pieca gmina Łazy
Czeladź
70%
Wartość dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 1,5 tysiąca złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Czeladź
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wymianę pieca Czeladź
Katowice
50%
Wartość dofinansowania: do 50%
Kwota dofinansowania: do 4 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Katowice
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Katowice
Mysłowice
50%
Wartość dofinansowania: do 50%
Kwota dofinansowania: do 4 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego i montaż
Sposób przyznawania dotacji: ex ante ( przed wykonaniem modernizacji należy podpisać umowę z Urzędem o dofinansowanie)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Mysłowice
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Mysłowice
Jaworzno
23%
Wartość dofinansowania: do 23%
Kwota dofinansowania: do 3 tysięcy złotych
Koszty kwalifikowane: koszty urządzenia grzewczego oraz montaż
Sposób przyznawania dotacji: ex post ( dotacja jest przyznawana na podstawie FV po wykonaniu modernizacji)
Uchwała: Uchwała- dofinansowanie na wymianę pieca Jaworzno
Załączniki :Załączniki- dofiansowanie na wyminę pieca Jaworzno

Jesteś zainteresowany wymianą pieca?